Kaatsverenigingen

12-04-2015 15:29

Heerenveen                         De  Pompeblêdden             www.pompebledden.nl

Katlijk /Mildam                     Heaks en Krekt                    www.heaksenkrekt.nl

Drachten                              KV Drachten                        www.kaatsverenigingdrachten.nl

KNKB                                                                               www.knkb.nl