Regelement competitiekaatsen 

Algemeen

·        
Het winnende partuur krijgt (per persoon) 7
punten, het verliezende partuur krijgt evenveel punten als de eigen behaalde
eersten.

·        
Indien het reglement niet voorziet, beslist de
competitieleider.

·        
De competitiestand wordt (indien mogelijk) wekelijks
verstuurd.

·        
De indeling van de parturen zal dmv loting
plaatsvinden op de woensdagavond, waarin de spelers worden ingedeeld in 2
categorieën door de competitieleider. Dit om een zo gelijkwaardig  mogelijke uitkomst te krijgen mbt de
kwaliteit.

Algehele competitie

·        
Er wordt gespeeld in 1 klasse. In het
puntenklassement word onderscheidt gemaakt in de kwaliteit van de kaatser. Een
aantal kaatsers krijgt een handicap.

·        
Er zijn 2 handicaps:

                                - A-2
                                - A-1

·        
De A-2 mag in de einduitslag geen wedstrijden
aftrekken. De optelling van de 1e 12 wedstrijden is de einduitslag.

·        
De A-1 mag in de einduitslag 1 wedstrijd
aftrekken. De optelling van de eerste 13 wedstrijden met aftrek van de minste
is de einduitslag.

·        
De overige spelers mogen in de einduitslag beide
2 wedstrijden aftrekken. De optelling van de eerste 14 wedstrijden met aftrek
van de minste 2 is de einduitslag. Tot 12 wedstrijden is dus geen aftrek
mogelijk.

·        
De nummers 1 krijgt een wisselbeker met zijn
naam erin gegrafeerd.

·        
De nummer 1 krijgt in het daaropvolgende jaar
een handicap. Het maximale handicap is A-2

Periode titels

·        
Er zijn twee periodetitels per jaar  

                                                   - De eerste periode loopt van 6 mei t/m 8 juli


                                                    - De tweede periode van 15 juli- 16 september

·        
De nummer 1 van de  1e 
periode kan geen winnaar zijn in de 2e periode.

·        
De periode winnaar wordt berekend op basis van het
totaal van de eersten voor in respectievelijk periode 1 en 2.

·        
Er worden dus geen minste wedstrijden
afgetrokken